O Nas

Korzystam z ekspertyz płatnych dostępnych dla DORADCÓW ZAWODOWYCH. Zanim przedstawię ofertę potencjalnym klientom, analizuję ją pod każdym względem, prowadzę rozmowy i spotkania z Oferentem inwestycji, aby upewnić się, że jest ona optymalnie bezpieczna i może być atrakcyjna dla Moich Klientów
Współpracuję z cenionymi polskimi firmami inwestycyjnymi oferującymi inwestycje alternatywne oraz pozagiełdowe. Pomagam Moim Klientom w doborze portfela inwestycyjnego zgodnego z ich możliwościami i preferencjami. Informuję o wszystkich aspektach danej inwestycji
Posiadam dwa magisteria humanistyczne i wykształcenie techniczne. To pomaga zarówno w kontaktach ludzkich, jak i w ocenie merytorycznej propozycji inwestycyjnych, jakie spotykam i wybieram dla potrzeb mojej oferty. Lata praktyki, sieć sprawdzonych partnerów ze świata inwestycji ale także otwartość i dociekliwość są moim kapitałem
Hobby: muzyka, literatura, winogrodnictwo. Praktyk. Autor kilkudziesięciu publikacji literackich. Kompozytor kilkunastu utworów na gitarę klasyczną oraz piosenek. Osiągam znaczące wyniki we wszystkich dziedzinach, którymi się zajmuję, dlatego wiem jak wiele pracy to wymaga

25 LAT OSOBISTEGO DOŚWIADCZENIA INWESTYCYJNEGO na rynkach kapitałowych

Dobrze wiedzieć kim jest Twój doradca w świecie który często posługuje się grą PR zamiast DEKALOGIEM. To Twoje pieniądze inwestorze i dlatego powinieneś nieco poznać człowieka, który jest Twoim doradcą.
Mam zasady wypracowane przez lata doświadczeń osobistych i zawodowych. Ciągle się uczę, bo uważam życie za drogę doskonalenia, której nie wolno "przespać". Moje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowy rozsądek służą odróżnianiu prawdy od fałszu i ziarna od plew. Czuję się zobowiązany do myślenia i działania w interesie inwestorów, którzy mi zaufali.
Życie nauczyło mnie tolerancji wobec ludzkich słabości. Tacy jesteśmy - zmienni, szarpani wątpliwościami, podminowani niepewnością ale i ciekawi życia. Zapewne nie ma wśród nas ideałów. Na pewno jesteśmy sobie winni wzajemny szacunek i życzliwe zainteresowanie, bo wierzę, że nie spotykamy w życiu nikogo przypadkiem.
Inwestowanie to gra rozumu i emocji - tak jak całe nasze życie. Warto je przeżyć zarówno godnie jak i ciekawie. Niepewność, lęk przed ryzykiem, brak wiedzy na tematy inwestycyjne są wspólne wielu Moim Klientom. Zmniejszam ten ciężar, biorę go na siebie z poczuciem odpowiedzialności i spokojem.
Nikt z nas nie jest ekspertem w życiu, bo "z reguły" żyjemy pierwszy raz... Dlatego winni sobie jesteśmy co najmniej życzliwość.
Wszystkiego dobrego w tym najlepszym z możliwych światów. /L. Ż./

Inwestycje kapitałowe pozagiełdowe

Moi klienci to Polacy mieszkający w Polsce i w Unii Europejskiej. Łączy ich decyzja o optymalnie bezpiecznym poruszaniu się po rynku inwestycyjnym pod opieką doświadczonego doradcy. Lokaty inwestycyjne to lokowanie pieniędzy w indywidualnie skonstruowany portfel inwestycyjny

/

 

Horyzont czasowy inwestycji pozagiełdowych jakie proponuję to rok, czasem dwa lata. Zysk roczny to 7-20 % rocznie brutto i jest różny w różnych produktach - od obligacji przez FIZ-y, po inwestycje w akcje spółek niepublicznych oferowane przez firmy inwestycyjne. Nie pobieram prowizji od Moich Inwestorów. Płacą mi firmy inwestycyjne, domy maklerskie lub inne podmioty, oferujące produkt, który wybrałem do mojej oferty. Moją ofertę konstruuję w oparciu o wieloletnie osobiste doświadczenie inwestycyjne.

 

Wszystkie przedstawiane inwestycje zawierają umiarkowane ryzyko inwestycyjne oraz przewidywalny zysk i opierają się na logicznych podstawach. Nie interesuję się jako doradca "złotymi interesami" o niejasnej konstrukcji, czy przedsięwzięciami ocierającymi się o granice prawa. Wystarczającym ryzykiem jest obarczone nasze życie na co dzień. Zależy mi na wieloletniej współpracy z klientami o "umiarkowanym profilu inwestycyjnym".

 

 

Minimalna kwota inwestycji pozagiełdowych jest różna dla różnych produktów. Najmniejsza - wynikająca z formalnych ograniczeń ze strony firm inwestycyjnych - to 30.000 zł. Zapraszam do pytań za pomocą formularza w zakładce ZAPYTAJ, mailem lub rozmowy telefonicznej. Jestem dostępny w godzinach 9-18 dla wszystkich a dla Moich Klientów bez ograniczeń.

 

Zajmuję się inwestycjami osobiście już ponad 24 lata. Współpracuję tylko z markowymi, wybranymi przez siebie firmami inwestycyjnymi i oferuję tylko wybrane ich produkty - te, które osobiście mogę polecić jako optymalnie dochodowe i bezpieczne. Nie obowiązują mnie żadne plany sprzedażowe, jestem niezależnym i cenionym przez FIRMY doradcą związanym z nimi tylko umowami o zachowaniu poufności i współpracy, jako niezależna firma. Pomogę podjąć właściwe decyzje, zgodne z moją wiedzą, optymalnie bezpieczne oraz dostosowane do Waszych preferencji.

 

 

Drodzy Inwestorzy, efekty Waszych decyzji inwestycyjnych zależą w znacznym stopniu od tego z kim współpracujecie w swoich inwestycjach. Zapraszam do pytań.

 

/


Oferta

 

1. OBLIGACJE ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ NA NIERUCHOMOŚCI 2 oraz 3 letnie - oprocentowanie 7% do 9 % rocznie

 

Niepowtarzalna lokalizacja osiedla  na skraju Puszczy Kampinoskiej i unikalna technologia wykonania. Doskonałe skomunikowanie z centrum Warszawy (20 minut metrem). Szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia.

Domy w nowoczesnej technologii energooszczędnej. Nowoczesny design.


 Oprocentowanie: 7%/8%/9% rocznie - zależnie od kwoty i okresu inwestycji. Obligacje 2 i 3 letnie
 Oprocentowanie naliczane od dnia wpływu kwoty inwestycji
 Kwota minimalna inwestycji: 30 tys. zl
 Odsetki: co kwartał lub co 6 miesięcy - zależnie od kwoty inwestycji (30-90 tys. lub od 100 tys.)
 Zabezpieczenie na hipotece
 Zapisy: 17 sierpnia-21 września 2018
Obligacje 2 i 3 letnie
Wielkość maksymalna emisji: do 5 mln zł


- Emitent: Spółka celowa należąca do właściciela technologii (spółka akcyjna niepubliczna) zależna od polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z dobrą historią i wynikami. 
Domy są budowane w technologii energooszczędnej i ekologicznej opartej na własnej technologii chronionej patentami w Polsce oraz w UE, Azji oraz USA. 
- Pozyskane w subskrypcji środki będą przeznaczone na realizację tego oraz kolejnych projektów deweloperskich w tej samej nowoczesnej i energooszczędnej technologii.
Udostępnię materiały informacyjne o spółce, w tym wycenę projektu oraz dokumenty ofertowe emisji obligacji. Dla dużych inwestorów możliwość spotkania w siedzibie Emitenta (Warszawa).

***

 

2. OBLIGACJE ZABEZPIECZONE 2 ORAZ 3 letnie - oprocentowanie 7% do 9 % rocznie

Parametry obligacji:
Oprocentowanie (dla kwoty inwestycji 30-90 tys.): 6% lub 7% (obligacje 2 i 3 letnie)
Oprocentowanie dla kwoty od 100 tys. zł: 7% lub 9% (obligacje 2 i 3 letnie)
Odsetki: co 3 miesiące (dla kwoty inwestycji od 100 tys. zł) lub co 6 miesięcy
Obligacje są zabezpieczenie
Firma posiada patenty w Polsce, Unii Europejskiej, na Bliskim Wschodzie, w Azji oraz USA

Zapisy: trwają
Wielkość maksymalna emisji: do 5 mln zł

Cel emisji: Inwestycje wspomagające rozwój sieci dystrybucji, inwestycje w środki trwałe,kapitał obrotowy,inwestycje związane z ochroną wartości niematerialnych i prawnych irealizacją kontraktów zagranicznych sprzedaży licencji.
Emitent: Firma posiada patenty na własne wyroby i całą technologię w Polsce, Unii Europejskiej, na Bliskim Wschodzie, w Azji oraz USA.
Firma w mocnej ekspansji w Polsce oraz w trakcie przygotowania do ekspansji w USA oraz Chinach. Pakiet zamówień przekracza aktualną zdolność produkcyjną - środki są przeznaczone na zakup maszyn do fabryk.
Spółka jest włascicielką własnego systemu budowlanego, który opiera się na unikalnym i ekonomicznym zestawie prefabrykatów budowlanych łączonych ze sobą bez użycia spoiw, co eliminuje konieczność użycia wody. System pozwala budować w każdych warunkach pogodowych i wszystkich strefach klimatycznych, przyspieszając proces realizacji inwestycji, a co się z tym wiąże obniżając jej koszty. Firma posiada własną fabrykę materialów budowlanych.
Udostępnię materiały informacyjne o spółce oraz dokumenty ofertowe emisji obligacji. Dla dużych inwestorów możliwość spotkania w siedzibie firmy. Spółka jest w portfelu funduszu inwestycyjnego zamkniętego nowych technologii z kapitałem polskim i amerykańskim.

 

Akcje polskiego i światowego lidera branży drukarek 3D wchodzącego na giełdę w 2018

Lider branży drukarek 3D w Polsce (pozycja 1), w Europie (pozycja 2) i na świecie (pozycja 4 w Azji i jedna z czołowych na świecie).

Zalety tej inwestycji:

Bezpieczeństwo zakupu realizowane jest przez dom maklerski, który jest strona UMOWY. Brak podatku PCC.
Transakcja w domu maklerskim lub: przesłanie dokumentów do domu maklerskiego pocztą, a przelew na konto domu maklerskiego kilka dni później. Akcje od firm inwestycyjnych. Transakcja przeprowadzana w całości przez dom maklerski.
Szybka realizacja zysku - jeszcze w połowie roku 2018, według Uchwaly WZA z maja 2018 r.
Bardzo wysoka stopa oczekiwanego zysku z kapitału w 1-2 kwartały.
Inwestycja dla osób oraz firm.
Inwestorom wstępnie zainteresowanym prześlę plik informacyjny z wyceną oraz szereg informacji o Spółce.

 

INWESTYCJE W AKCJE spółek niepublicznych, posiadane przez firmy inwestycyjne

Akcje dochodowych spółek w cenach dających bezpieczeństwo i możliwość dużego zysku. Akcje sprzedawane bezpośrednio przez właścicieli. Moim zadaniem jest skontaktowanie obu stron potencjalnej transakcji i opieka nad przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem transakcji. Spółki z POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ, których wartość gwałtownie wzrośnie w najbliższych latach dzięki inwestycjom rządowym. PGZ to 60 firm z branży zbrojeniowej, zatrudniających 17,5 tys. pracowników. Roczny obrót PGZ wynosi 5 mld zł. ORAZ INNE:
Udostępniam materiały informacyjne od oferentów na temat każdej inwestycji. Transakcje przeprowadzają najczęściej domy maklerskie, zawsze na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Spółki, których akcjami chcę Państwa zainteresować mają dobrą kondycję finansową, jasne i dobre perspektywy oraz solidnego głównego udziałowca, który będzie wprowadzał spółkę na giełdę.
Sprzedający oferują w/w akcje w cenach dających perspektywę wysokiego zysku z inwestycji oraz bezpieczeństwo inwestycyjne.
Opracowania analityczne i wyceny (własność intelektualna i materialna) udostępniam dla osób/podmiotów wstępnie zainteresowanych ofertą, po podaniu kwoty wstępnego zainteresowania oraz podstawowych danych identyfikujących.
Minimalna kwota inwestycji w akcje pracownicze jest różna w przypadku poszczególnych spółek, z reguły nie niższa niż 30.000 zł
Sprzedającymi są właściciele akcji: firmy inwestycyjne, domy maklerskie i inni.
Otrzymają Państwo informacje o należnościach skarbowych związanych z zakupem akcji.

FIZ NIERUCHOMOŚCIOWO-POŻYCZKOWY -INWESTYCJA TYPU PRIVATE EQUITY

Kwota minimalna inwestycji: 40 tys. EUR
Minimalny okres inwestycji: 2 lata
Zysk roczny: 9%, wypłacany kwartalnymi transzami
Depozytariusz: mBank S.A.
Zapisy: trwają
Fundusz ze stałą stopą zwrotu 9% rocznie inwestuje w obligacje podmiotów udzielających finansowania korporacyjnego zabezpieczonego przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości. W skład portfela wchodzą wyłącznie obligacje emitowane przez podmioty uprawnione do przeprowadzania emisji zgodnie z ustawą o obligacjach ogłoszona przez Ministerstwo Finansów. Pożyczkobiorcy zabezpieczają swoją pożyczkę własnymi nieruchomościami (wartość przeliczeniowa zabezpieczenia = 40% wartości rynkowej nieruchomości) Wszelkie dalsze informacje mogą uzyskać tylko potencjalni inwestorzy, po skierowaniu do mnie imiennego zapytania mailem lub formularzem ZAPYTAJ. Jest to oferta niepubliczna, kierowana imiennie do maksymalnie 149 inwestorów.

FIZ spółek nowych technologii - -INWESTYCJA TYPU PRIVATE EQUITY


Kwota minimalna inwestycji: 40 tys. euro dla osób fizycznych; W tego typu funduszach standardem jest minimalna kwota 1 mln zł
Docelowy kapitał inwestycyjny funduszu: 250 mln zł
Minimalny okres inwestycji: 3 lata. Odkup certyfikatów od inwestora bez żadnych opłat.
Zysk roczny średni za 3 lata: 22% rocznie
Portfel spółek: spółki wysokich technologii posiadające przewagę technologiczną na rynku dzięki własnym patentom. Fundusz nie inwestuje w firmy początkujące (start-up`y) o wysokim stopniu ryzyka. Fundusz inwestuje w spółki w okresie ich mocnego wzrostu. Wszelkie dalsze informacje mogą uzyskać tylko potencjalni inwestorzy, po skierowaniu do mnie imienne zapytania mailem/formularzem ZAPYTAJ. Jest to oferta niepubliczna, kierowana imiennie do maksymalnie 149 inwestorów.
Powyższa propozycja to inwestycja typu private equity. Fundusze PE inwestują w przedsiębiorstwa na rynku niepublicznym, zanim zadebiutują one na giełdzie. Wahania na giełdzie nie wpływają na wyniki tych funduszy.

INWESTYCJE typu PRE-IPO.

Akcje firm niepublicznych przed ich wejściem na giełdę. Ceny akcji kilkadziesiąt procent poniżej wyceny akcji. Oferta niepubliczna.. Zapraszam do kolejnych inwestycji tego typu. Proszę pytać na maila lub FORMULARZEM. Zapraszam

Co oznacza, że oferuję Państwu obligacje w drodze OFERTY NIEPUBLICZNEJ W praktyce oznacza to, że nie wolno mi publicznie zamieścić kompletnych danych identyfikujących OFERENTA obligacji. Do tej fazy-szczegółów inwestycji w postaci Karty Informacyjnej i/lub Memorandum dojdziemy wyłacznie w drodze wymiany informacji - zapytanie od potencjalnego inwestora wygeneruje odpowiedź skierowana imiennie, na konkretne nazwisko. Szczegóły oferty są udostępniane wtedy, kiedy potencjalny inwestor jest wstępnie zainteresowany konkretnym tematem na podstawie skrótowych parametrów inwestycji, jakie przekazuję mailem w odpowiedzi na imienne zapytanie skierowane do mnie.
Po zapoznaniu się z informacjami dodatkowymi oraz podtrzymaniu zainteresowania konkretnym tematem inwestycyjnym, potencjalny inwestor otrzymuje imienną i numerowaną PROPOZYCJĘ inwestycji. PROPOZYCJA inwestycji nie zobowiązuje do niczego, poza odpowiedzia na nią TAK/NIE, bez podawania uzasadnienia. Tego wymaga procedura KNF i... zasada wzajemnego szacunku.

Alternatywnie

/

Proponuję Państwu lokowanie kapitału w inwestycje pozagiełdowe i alternatywne. Zaletą takiego rozwiązania jest nie tylko uniezależnienie się od wpływu zawirowań na giełdach światowych. Możemy wspólnie skonstruować taki portfel inwestycyjny, który będzie dobrze zdywersyfikowany, optymalnie bezpieczny, a jednoczesnie odpowiadający osobistym preferencjom inwestora. Inwestycje w ramach oferty prywatnej są oferowane bezpośrednio do grupy potencjalnych klientów.
Zgodnie z przepisami KNF, w ramach jednej oferty niepublicznej, może być przedstawiona określona liczba numerowanych oraz imiennych ofert dla potencjalnych klientów.

Wspólnymi cechami takich inwestycji są:

 • znaczny zysk, rzędu 8-14%, różny dla różnych produktów,
 • krótki horyzont czasowy (9 miesięcy - 2 lata),
 • brak jakichkolwiek opłat (wstępnych, za zarządzanie, administracyjnych…),
 • wypłata zysku roczna, półroczna, a nawet kwartalna (zależnie od produktu), rzadziej na koniec inwestycji.
/

Typowe produkty dostępne w tej ofercie to:

 • Obligacje korporacyjne dobrych spółek niepublicznych, działających z sukcesem co najmniej kilka lat na rynku. Obligacje roczne, 2, 3 letnie. Oprocentowanie roczne wynosi 8-14% odsetki wypłacane są z reguły kwartalnie lub rocznie, zależnie od oferty. Oferuję z reguły obligacje zabezpieczone, dla wyższego komfortu inwestorów.
 • Akcje pracownicze wybranych znanych spółek. Roczna stopa zwrotu 18-20%. Zyskowność poprzednich inwestycji Domu Maklerskiego z którym współpracuje w tym temacie: zysk na inwestycji w akcje pracownicze PZU wyniósł 294%, w Lotos 105%, w BISE 120%, Mostostal Zabrze 130%, PGE 80%, w Energa 18%. Zapraszam do inwestycji w akcje pracownicze...
 • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) – różne fundusze inwestujące w: wierzytelności, prywatną służbę zdrowia, nieruchomości komercyjne i inne.
 • Inwestycje w debiuty giełdowe na rynku New Connect i nie tylko. Tym z Państwa, którzy chcą zarabiać na debiutach giełdowych spółek (IPO) na rynku NC i akceptują związane z tym ryzyko, udostępnię wkrótce taką możliwość. Oferujemy również Udziały w spółkach giełdowych, jak i tych które jeszcze się tam nie znalazły.
 • Inwestycje w ziemię.Działki rolne, budowlane o różnej charakterystyce. Typowym wyborem Moich Klientów jest inwestowanie części pieniędzy w obligacje korporacyjne, a drugiej części w kilka produktów o innym charakterze, oferujacych zysk roczny rzędu 15-20%.
/

Potencjalny klient, który po rozmowie lub wymianie mailowej ze mną wskaże produkt jakim jest zainteresowany, i kwotę inwestycji otrzyma skierowaną do siebie PROPOZYCJĘ inwestycji, MEMORANDUM lub inny dokumenty informacyjne Oferenta.

Wierzę że inwestycje z krótkim horyzontem czasowym, z gwarancjami kapitału, z reguły też też BEZ JAKICHKOLWIEK OPŁAT, mogą Państwa zainteresować. Inwestorzy różnie postrzegają optymalny horyzont czasowy inwestycji, oczekiwaną stopę zysku z inwestycji i związaną z tym gotowość do ryzyka inwestycyjnego. To są kwestie jak najbardziej subiektywne.

Potrafię pomóc zbudować optymalny portfel inwestycyjny dla każdego z potencjalnych klientów, według Państwa indywidualnych oczekiwań, akceptacji ryzyka oraz możliwości finansowych.

/
 • Typowa inwestycja Mojego Klienta trwa zaledwie rok -dwa lata. Polecam inwestycje z gwarancją zysku. Jednocześnie istnieje możliwość wyjścia z inwestycji szybciej i bez żadnych "karnych" opłat.
 • Zawsze będę polecał budowę portfela zdywersyfikowanego, złożonego np. po części z obligacji korporacyjnych, po części z akcji z gwarancjami corocznego zysku i dywidendy, a także jednostek FIZ inwestujących na okresy dłuższe. Istnieje możliwość zmiany struktury portfela według bieżących celów klienta i oferty produktowej. Zawsze zdecyduje klient, a ja doradzę zgodnie z moją wiedzą i w interesie klienta.
 • Pieniądze są nam potrzebne przede wszystkim dla zapewnienia sobie i najbliższym BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO. Bóg tak chciał, że uratowałem życie kilku osobom dzięki swojej woli, refleksowi, zdolnościom organizacyjnym i... PIENIĄDZOM. Nigdy nie wolno bagatelizować posiadania własnych rezerw finansowych, bo mogą posłużyć nam oraz innym w niespodziewanych sytuacjach.

Finansowanie inwestycji

Podmioty zainteresowane sprzedażą akcji lub udziałów w swojej spółce, proszę o informacje wstępne:
- Jaka jest branża i uproszczony opis tematu inwestycji?
- Jaki jest etap rozwoju PROJEKTU?
- Jaki kapitał jest potrzebny?
- Jaka jest forma wejścia oraz wyjścia inwestora z PROJEKTU? (Giełda, odkup udziałów lub pakietu akcji)?
Projekty od minimalnej kwoty zapotrzebowania kapitałowego ok. 1 mln EUR.
Informacja dla inwestorów:
Oferta sprzedaży akcji spółki z branży zbrojenia kompozytowego została zakończona w dniu 10 listopada 2016 z sukcesem.
Dziękuję wszystkim, którzy wyrazili swoje zainteresowanie tym projektem i zapraszam do kolejnych propozycji z mojej strony.

Kontakt

Telefon

+48 512 456 690

Email

lzelechowski_xl@wp.pl

Zapraszamy do kontaktu

Poniedziałek-Piątek: 09:00-18:00

Zostaw wiadomość

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu usprawnienia obsługi użytkownika oraz optymalizacji korzystania z treści w niej zawartych. Więcej informacji na temat plików cookies i tego, jak funkcjonują można znaleźć pod adresem:http://www.aboutcookies.org/